EST
Kool Õppetöö Õppetöö korraldus Tugiteenused Koolielu

Traditsioonid

 

 

 
 

 

Meie koolimaja ehib kooli algusaastast alates kujur Georgi Markelovi puitskulptuur. Selleks on suur tammepuu, mille otsas istub öökull. Öökull kui tarkuse sümbol on ka meie kooli logol. Seetõttu on meie kümnendikud mitte rebased, vaid ökulid. Igal sügisel toimub ökulite ristimise tseremoonia.

 
 

Õpetajate päeva ajal võtab 12. klass päevakangelaste rollid endale ja püüab kooli ja õpilaste juhtimisega hakkama saada ning samas ka selle päeva õpetajatele pidulikuks ja meeldejäävaks teha.  

 

   
   Pikaajaliseks traditsiooniks on ka algklasside päkapikunädal. Üks nädal enne jõule "muutuvad" kõik õpilased ja õpetajad päkapikkudeks. Iga päev toimuvad jõuluteemalised huvitavad tegemised.
     

Talvepeol on koos põhikool ja gümnaasium. Klasside 5 minuti pikkusele etteastele õpilasesinduse poolt antud teemal lisandub alati ka õpetajate ülesastumine.

Traditsiooniliselt lõpeb riistvõimlemise veerand spordipäevaga, kus kavasid hindavad kooli vilistlased.

Kooli vilistlaste kokkusaamised toimuvad iga viie aasta järel.

 

Meeldivaks traditsiooniks on ainenädalad (emakeelenädal, reaal- ja loodusainete nädal, võõrkeelte nädal) ja ainepäevad (ajaloopäev, muusikapäev jne).


Veebruarikuus toimub õpetaja Koidu Ilmjärve eestvedamisel Anija mõisas laululaager, kus laule lihvivad koos erinevate vanuste laululapsed. Laululaager on ühtlasi ka ettevalmistuseks, et võtta osa Alo Matiiseni nimelistest muusikapäevadest Jõgeval.


Hoolimata sellest, et aidsi ennetustegevusega seotud tantsuvõistlus Slide ja tähtede imiteerimise konkurss Playback said oma avalöögi vastavalt 2006. ja 2007. aastal, on need juba leidnud oma kindla koha meie kooli huvitegevuses. Samuti ka noorematele õpilastele Slide'i raames korraldatav omaloominguliste tantsude konkurss.


  

     Emadepäeva ja isadepäeva eel annavad kogu kooliperele ühe tunni emad ja isad.

 

Jõulukontsert ja kevadkontsert kooliperele ja lapsevanematele toimub igal aastal. 2007-2014. aastal toimus jõulukontsert Püha Vaimu kirikus, 2015-2017 Rootsi-Mihkli kirikus, 2018-2019 Jaani kirikus.

Hästi tore traditsioon on see, et õpetajate ansambel tervitab lauluga "Koolikell" 1. klassi tulijaid esimesel koolipäeval ning lõpukella aktusel abituriente. Lõpukella aktusel kõlab alati ka kooli vilistlase Mari Bogatkini laul "Ootan sind!" 11. klasside esituses.

Iga aasta kevadel istutab abituurium kooli juurde puu.

   


 


Loomulikult tähistame igal aastal Eesti Vabariigi aastapäeva, emakeelepäeva, mardi- ja kadripäeva, sõbrapäeva, võtame aktiivselt osa spordivõistlustest. Pidevalt on esimesel korrusel eksponeeritud õpilaste kunstilooming.  Viimati muudetud: 16.12.2019