EST
Kool Õppetöö Õppetöö korraldus Tugiteenused Koolielu

Uudised

10KK õpilased Helsingis projektikonverentsil
20.04.2018
2017. aasta sügisel algas Helsingi Keeltegümnaasisumi ja Tallinna Õismäe Gümnaasiumi ühisprojekt ”Soome Vabariik 100 ja Eesti Vabariik 100: naabrite ühised ja erinevad rajad”. Kummastki koolist osaleb projektis 12 õpilast, projekti juhivad Liisa Franssila-Ylinen Soome ja Jaan Õispuu Eesti poolt. Projekti 1. moodul toimus 8.-10. novenbril 2017 Tallinnas, 18. ja 19. aprillil olid Jaan Õispuu ja Mari-Liis Ojasalu meie 10KK õpilastega Helsingis. Helsingi mooduli korraldaja oli L. Franssila-Ylinenile lisaks noor õpetaja Marko Särkilahti.

Kummalegi moodulile eelnes põhjalik materjali kogumine: sügiseseks mooduliks korraldasid nii meie kui Helsingi Keeltegümnaasiumi õpilased oma perekondades küsitluse nõukogudeaegsetest kontaktidest naabermaaga, võimalusel hangiti fotosid. Lisaks teemakohastele õpilasettekannetele külastati Tallinna ajaloomuuseumis reformatsiooni 500. aastapäevale pühendatud näitust, viibiti Viru hotelli KGB muuseumis, vaadati filmi ”Vehkleja” ja veedeti koos aega.

18.-19. aprillil Helsingis toimunud mooduliks ”Vastastikune meediapilt” valmistasid meie õpilased ette ühise esitluse ajalehe Rahva Hääl 1948. aasta Soome-teemalistest artiklitest, sest just tol aastal sundis Nõukogude Liit Soomele peale nn Vastastikuse Abi ja Koostöö Lepingu, millest kujunes mitmekümneks aastaks nurgakivi ka Soome ja Eesti suhetele. Soome õpilased avastasid kõnealuse lepingu teemalist ettekannet koostades oma suureks imestuseks, et tolle aja Soome meedias polnud Eestit olemaski, sestap käsitlesid nende esitlused Soomes tollal tuntud eestlasi (Hella Wuolijoki, Georg Ots), Helsingi ja Tallinna vahelise laevaliikluse ajalugu ja turismi. Soomlased olid üheks teemaks valinud ka 1952. aasta Helsingi olümpiamängud, millega Soome pääses pärast II maailmasõja järgset isolatsiooni taas maailmaa kaardile.

TÕG õpilaste ühisettekande ”Media of the E.S.S.R. about Finland: year 1948” kandis ette Maribel Ermel. Teema tausta kommenteeris Jaan Õispuu, kes kõneles teemal “A Soviet Estonian student in Finland”. Oma esitluses peatus ta Eesti nõukaaegsel meedial ja selle Soome-suunalisel tegevusel.

Mooduli programmi kuulus ka palju muud huvitavat: 18. aprillil kohtuti keeltegümnaasiumi uue direktrissiga. Helsingi kesklinnas toimus neljaliikmelistes segatiimides (kaks Helsingi ja kaks Tallinna õpilast) e-orienteerumismäng ning pärast seda samade tiimidega bowlinguturniir. 19. aprillil tutvustati käimasolevat projekti kogu Helsingi Keeltegümnaasiumile. Mooduli kava lõppes tehnoloogiamuuseumi külastusega.

Soomlased olid ööbimiskohaks valinud Helsingi äärelinnas looduslikult kaunis kohas asuva neojuugendstiilis Meriharju looduskeskuse. Seal tehti ka tulevikuplaane. Järgmine kohtumine on esialgu planeeritud oktoobrisse ja seondub Tartuga.

 
Jaan Õispuu,
arendusjuht