EST
Kool Õppetöö Õppetöö korraldus Tugiteenused Koolielu

Uudised

Aulatund „Kultuur on kirjutamata ajalugu“ (Lennart Meri)
18.10.2019
14. oktoobril kell 10 kogunesid aulasse 9.-12. klasside õpilased osalema gümnaasiumi keelte ja kultuurisuuna aulatunnis „Kultuur on kirjutamata ajalugu“. Ettevõtmine oli avataktiks 14.-18. oktoobrini toimuvale kooli hõimunädalale.

Tunni avas õpetaja Hilje Maripuu, kes heitis pilgu keelte ja kultuuri sügiseste õppereiside ajalukku. Need said alguse 2017. aastal, mil suuna õpilased külastasid Viljandit. 2018. aasta õppereisi sihiks oli Narva ning tänavu 20. septembril Pärnumaa, täpsemalt Pärnu linn ja Kurgja talumuuseum (vt kooli kodulehe artikkel „Jannsenist testosteroonini: keelte ja kultuuri suuna õppereis Pärnumaale“).

Õpetajatele algab reisi ettevalmistamine tükk aega varem ülesannete jaotamisest: kes tellib bussi, kes lepib kokku külastatavate asutustega ning sellest lähtuvalt paneb kokku ajakava, kes koostab töölehed, kes hangib teatripiletid. Suuna gümnasistidele on õppereis kohaks, kus saab lähemalt tutvust teha teiste gümnaasiumiklasside õpilastega.

Kolme aastaga on väljakujunenud raampäevakava: hommikul varakult väljasõit, teel bussis sihtkoha kultuuriloolise tausta tutvustamine, kohapeal meeskondlikult ülesannete lahendamine, kohaliku õppeasutuse külastamine, vaba aeg ja õhtul teatrietendus. Nii on käidud Viljandi Ugalas, Rakvere Teatris (eelmisel aastal koos reaal- ja loodusainete suunaga) ning Pärnu Endlas. Tagasi Tallinna saabutakse kesköö paiku. Ülesannete lahendamise ja nende põhjal esitluse koostamise eest saadakse ka ajaloo ja/või kultuuriloo hinne.

Viimasest õppereisist Pärnumaale oli aulatunni kavas kolm ühisettekannet 10KK, 11KK ja 12KK õpilastelt.

Muljeid ja mälestusi toimunud õppereisidest jagas nende veteran Kenneth Jakobson (12KK).

 

Jaan Õispuu,

arendusjuht