EST
Kool Õppetöö Õppetöö korraldus Tugiteenused Koolielu

Uudised

Tugispetsialistide teade
08.04.2020

Armas koolipere!

Uus olukord on kestnud juba mõnda aega. Olete kõik hästi hakkama saanud ja suur tänu teile selle eest!

Oleme pidanud ümber korraldama oma igapäevaelu ja harjumused ning hakkama saama uute väljakutsetega elus. Distantsõpe on meie kõigi jaoks uudne ja võib juhtuda, et kõik ei suju nii nagu soovime. See kõik võib tekitada ärevust ja abitusetunnet. Esmatähtis on siin oma mures mitte üksi jääda. Küsimuste ja murede korral on esmane kontakt klassijuhataja, kelle kontakti leiate kooli kodulehelt. Mure korral tasub nõu pidada ka oma raviarstiga või mõne muu spetsialistiga, kellega seni koostööd olete teinud.Lisaks sellele on võimalik pöörduda meie tugispetsialiste poole:

 

Jelena Kolesnikova

Kooliõde

Tel: 56256631 kell 9-16

 

Mai Veier

Koolipsühholoog

Mai.Veier@oismae.edu.ee

Tel: 53497460

 

Kaja Turmen

Sotsiaalpedagoog/HEV koordinaator

Kaja.Turmen@oismae.edu.ee

 

Liia Peganova

Eripedagoog

Liia.Peganova@oismae.edu.ee

 

Abi ja head nõu leiate ka internetist:

 

Tähtsad  numbrid:

Riiklik kriisitelefon 1247 (vastused koroonaviirusega seotud küsimustele)

Tallinna Munitsipaalpolitseiameti abitelefon 14410 (info sellest, kuhu  linnaosades abi saamiseks pöörduda ja kuidas linna teenused toimivad)

 

Olge terved!


Tallinna Õismäe Gümnaasium