EST
Kool Õppetöö Õppetöö korraldus Tugiteenused Koolielu

Uudised

Õppetööst alates 25. maist kuni 9. juunini
22.05.2020

Selle õppeaasta lõpuni statsionaarset õppetööd ei toimu.Alates 25. maist kuni 9. juunini toimub mittetunniplaanijärgne distantsõpe. Õppematerjali kordamine, järelvastamine jne.

Lõpuklasside õpilastele toimuvad  riigieksami konsultatsioonid eritunniplaani alusel.

 

Lisaks distantsõppele viiakse läbi vajaduspõhist kontaktõpet individuaalselt (1 + 1) või väiksemates rühmades ( 4 + 1) ja kehtib 2 + 2 reegel.

Õpilastega, kes vajavad õppeainetes lisatuge, toimuvad kohtumised õpetajatega 1:1 põhimõttel, millest antakse konkreetsetele õpilastele/peredele teada kooli ametlike suhtluskanalite kaudu ajavahemikus 18.-29. mai 2020.

Kooli on oodatud kontakttundi ainult need õpilased, kellega õpetaja on kontakteerunud ja palunud kooli tulla.

 

Alates 18. maist  kuni 1. juunini saavad õpilased ja vanemad klassijuhatajaga kokkulepitud ajal koolist kätte oma asjad.

 

Alates 2. juunist kuni 8. juunini toimub õpikute tagastamine klassijuhatajaga kokkulepitud ajal.

 

Sel õppeaastal 1.-8. klassi ja 10.-11. klassi õpilastele tunnistusi paberil ei väljastata.

 

Riigieksamite ajad: 

  • eesti keel (kirjalik) – 29. mai,
  • matemaatika (kirjalik) – 5. juuni,
  • inglise keele riigieksamit ei toimu.  

Lõpuaktused:

  • põhikooli lõpuaktus 12. juunil kell 12 (9. a klass) ja kell 14 (9.b ja 9.v klass)
  • gümnaasiumi lõpuaktus 19. juunil kell 13.


Jõudu kooliaasta lõpetamiseks!