EST
Kool Õppetöö Õppetöö korraldus Tugiteenused Koolielu

Dokumendid

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi arengukava 2016-2018 [Kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 01.12.2015 käskkirjaga nr 1.-2/702 lisa 8]


Tallinna Õismäe Gümnaasiumi arengukava 2019-2022 [Kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 18.11.2018 käskkirjaga nr 1.-2/533 lisa 3]

 

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhimäärus [23.03.2011]

 

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi asjaajamiskord [12.10.2018]

 

Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord [07.02.2017]

 

Kodukord [12.09.2019]

 

Põhikooli õpilaste hindamise kord [02.09.2019]

 

Gümnaasiumi kooliastme õpilaste hindamise kord [02.09.2019]

 

Õpilaste tunnustamise kord [09.09.2014]


Õpilasesinduse põhimäärus [19.09.2018]

 

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi lõpueksami uurimistöö koostamise ja kaitsmise kord [31.08.2018]

 

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi lõpueksami "Loomingulise praktilise töö ja õpilasfirma"

koostamise ja kaitsmise kord [11.09.2014]

 

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi loovtööde koostamise ja esitlemise kord [31.08.2018]

 

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri [31.08.2017] 

 

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi sümboolika statuut [06.09.2013]

 

Õpilasuurimuse vormistamise juhend

 

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi töötasujuhend


Tallinna Õismäe gümnaasiumi õpilaste ja töötajate vaimset või füüsilist turvalisust

ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise,

nende juhtumite lahendamise kord [31.01.2018]


Tallinna Õismäe Gümnaasiumi andmekaitsetingimused [05.11.2018]

 

 

 

Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumi ja Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasiumi ümberkorraldamine Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasiumiks ja koolile uue nimetuse andmine.


Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumi likvideerimismenetluse lõpparuande teadmiseks võtmine ja likvideerimiskomisjoni tegevuse lõpetamine.

Viimati muudetud: 12.09.2019