EST
Kool Õppetöö Õppetöö korraldus Tugiteenused Koolielu

Eelkool

EELKOOL 2020/2021. ÕPPEAASTAL TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMIS

 

NB! Registreerimine 2020/2021. õppeaasta eelkooli on alanud. Võtke meiega ühendust info@logoserv.ee või 646 2552, kontaktisik Ervin Laanvee.

ÕPPEPERIOOD: 1.septembrist 2020 kuni 31.maini 2021 NELJAPÄEVITI kell 16-18.

KORRALDAJA: Logoservi Huvikool, vaata www.eelkool.com


KLASSID: üldklass (6-7-aastased)


ÕPETAJAD: Ervin Laanvee, Piret Laanvee.

Lapsed läbivad õppekava VALMISTUME KOOLIKS, mille läbides saavad tunnistuse.

MEIE EELKOOL on intensiivne, kiire, tempokas, tähelepanu sotsiaalsel kohanemisel ja õpioskuste omandamisel.

 

ÕPPESISU

 

ÜLDINE ARENG tunnetus- ja õpioskused, enesekohased oskused, sotsiaalsed oskused, emotsionaalne areng, üldmotoorika areng läbi rütmisalmide, suhtumine õppetöösse

EESTI KEEL lugema ja kirjutama õppimine (oskab jutustada, arutleda, oskab töötada iseseisvalt aabitsaga, oskab hääliku- ja sõrmemänge, veerib/loeb kokku 1-2-silbilisi sõnu trükitähtedega, tunneb tähti, kirjutab joonistähtedega 1-2-silbilisi sõnu joonelisse vihikusse)


MATEMAATIKA matemaatika õppimine (rühmitab ja järjestab loogika alusel, liidab ja lahutab 12 piires, loendab 12-ni, kella tunneb pool- ja täistundides, kirjutab ruudulisse vihikusse)


INGLISE KEEL (tervitab, tänab, oskab poest osta, loendab, tunneb värve, mängib ja laulab inglise keeles)


KUNST meisterdamine (tunneb erinevaid materjale, oskab iseseisvalt ja õpetaja abiga meisterdada pühadeks, kingituseks, kaunistuseks)


Võtame lastelt ära koolihirmu, õpetame neile lugupidavat suhtumist õpetajasse, täiskasvanutesse ning teistesse lastesse. Õpetame neid ise oma tegevusi juhtima, suhtuma oma töösse tõsiselt ning tundma õppimisest ning oma edusammudest rõõmu. Toetame perekonda lapse alushariduse omandamisel ning nõustame vajadusel lapsevanemaid.

 

NB! Eelkoolirühma võetakse kõik soovijad ilma katseteta. Rühma maksimaalne suurus 25 õpilast. Vajadusel moodustatakse lisarühm.

 

Õppetöö on tasuline (tulumaksutagastus).  KUUTASU 42 EUR + KM 20%, õppevahendite tasu (üks kord aastas) 40 EUR + KM.


Iga nädal saab lapsevanem tagasisidet õpitu kohta.

 

 


 

Viimati muudetud: 28.04.2020