EST
Kool Õppetöö Õppetöö korraldus Tugiteenused Koolielu

Vastuvõtt

Vastuvõtt 1. klassi 

 

1. klassi astumine 2020. aastal

 

Koolikoha kinnitamiseks tuleb vormikohane 1. klassi taotlus saata hiljemalt 10. juuniks e-postile kantselei[ät]oismae.edu.ee.

Õpilase digitaalne dokumendifoto saata hiljemalt 19.06.2020 e-postile infojuht[ät]oismae.edu.ee.

Ülejäänud dokumendid tuleb esitada 27. augustil enne koosolekut.

1. klassi vanemate koosolek 27. augustil 2020 kell 18.


Kooli astumiseks vajalikud dokumendid:

 

 • vormikohane taotlus,
 • sisseastuja isikut tõendav dokument,
 • vanema isikut tõendav dokument,
 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul,
 • koolivalmiduskaart selle olemasolul.
Kooli vastuvõtu taotlus (.pdf) (.doc)

 

 

1. klassi õpilasele vajalikud koolitarbed

 

Alates 1. klassist on võimalik õppida täiendavalt saksa keelt, inglise keelt.

 

 

 

Vastuvõtt 10. klassi

 

Sisseastumisteste ei toimu sel aastal.


Õpilased, kes soovivad 10. klassi astuda, siis saata hiljemalt 22. juuniks  avaldus, valge tunnistuse ning põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia meilile kantselei[ät]oismae.edu.ee (originaaldokumendid esitada sügisel).


Teade vastuvõta kohta saadetakse alates 25. juunist.

 


Valida on kahe õppesuuna vahel:

 

 • reaal ja loodus,
 • keeled ja kultuur.

 

 

Kooli vastuvõtu taotlus (.pdf) (.doc) 

 

 

Kooli astumiseks vajalikud dokumendid:

 

 • vormikohane taotlus,
 • sisseastuja isikut tõendav dokument,
 • kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendav dokument,
 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul,
 • gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja.


Lisaks tuleb õpilase digitaalne dokumendifoto saata hiljemalt 29.06.2020 e-postile infojuht[ät]oismae.edu.ee.  


 

Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord

 

 

 

 

Viimati muudetud 09.06.2020