EST
Kool Õppetöö Õppetöö korraldus Tugiteenused Koolielu

Põhikooli lõpueksamid

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:


Põhikooli lõpueksameid 2019/2020. õppeaastal ei toimu.

 

Täpsem info: http://innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid

 

Viimati muudetud: 05.05.2020