EST
Kool Õppetöö Õppetöö korraldus Tugiteenused Koolielu

Gümnaasiumi lõpueksamid

Riigieksamite vormid ja ajad


1) eesti keel (kirjalik) – 29. mai 2020. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 5. juuni 2020. a.
 

 

 

Täpsem info: http://innove.ee/et/riigieksamid

 

Viimati muudetud: 05.05.2020