EST
Kool Õppetöö Õppetöö korraldus Tugiteenused Koolielu

Tasemetööd

3. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:


eesti keel (kirjalik, paberil) – 12. mai 2020. a.


4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

 loodusõpetus (kirjalik, elektrooniline) – 1.–2. oktoober 2019. a.

 

 

6. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

 

eesti keel (kirjalik, elektrooniline) – 13. mai 2020. a.


7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

loodusõpetus (kirjalik, elektrooniline) – 24.–25. september 2019. a.

 

 

Tasemetööde täpsem info: http://www.innove.ee/et/yldharidus/tasemetood

 

Viimati muudetud: 31.07.2019