EST
Kool Õppetöö Õppetöö korraldus Tugiteenused Koolielu

Gümnaasiumi ainekavad

Ajalugu 1. kursus   Kunst 1. kursus   Inglise keel
1. kursus
  2. kursus     2. kursus   (B2-võõrkeel) 2. kursus
  3. kursus     3. kursus     3. kursus
  4. kursus           4. kursus
  5. kursus   Kultuurilugu 1. kursus     5. kursus
  6. kursus     2. kursus     6. kursus
        3. kursus     7. kursus
Bioloogia 1. kursus           8. kursus
  2. kursus   Majandus 1. kursus     9. kursus
  3. kursus     2. kursus     10. kursus
  4. kursus          
      Lai matemaatika
1. kursus   Inglise keel 1. kursus
Eesti keel 1. kursus     2. kursus   (B1-võõrkeel) 2. kursus
  2. kursus     3. kursus     3. kursus
  3. kursus     4. kursus     4. kursus
  4. kursus     5. kursus     5. kursus
  5. kursus     6. kursus     6. kursus
  6. kursus     7. kursus     7. kursus
        8. kursus    
Kirjandus 1. kursus     9. kursus   Saksa keel
1. kursus
  2. kursus     10. kursus   (B2-võõrkeel) 2. kursus
  3. kursus     11. kursus     3. kursus
  4. kursus     12. kursus     4. kursus
  5. kursus     13. kursus     5. kursus
        14. kursus     6. kursus
Füüsika 1. kursus           7. kursus
  2. kursus   Muusika 1. kursus
    8. kursus
  3. kursus     2. kursus     9. kursus
  4. kursus     3. kursus     10. kursus
  5. kursus          
      Ühiskonnaõpetus 1. kursus   Saksa keel
1. kursus
Geograafia 1. kursus     2. kursus   (B1-võõrkeel) 2. kursus
  2. kursus           3. kursus
  3. kursus   Vene keel 1.-3. kursus  
4. kursus
      (B1-võõrkeel) 4.-5. kursus     5. kursus
Perekonnaõpetus 1. kursus     6.-7. kursus     6. kursus
              7. kursus
Psühholoogia 1.-2. kursus   Kehaline kasvatus 1. kursus      
        2. kursus   Uurimistöö alused
1. kursus
Joonestamine 1. kursus     3. kursus      
  2. kursus     4. kursus      
        5. kursus      
Keemia 1. kursus            
  2. kursus            
  3. kursus            
               
           
Viimati muudetud: 30.01.2017