EST
Kool Õppetöö Õppetöö korraldus Tugiteenused Koolielu

Inimõigusi austavad koolid

 

Mis on inimõigusi austav kool?

 

04.10.2013 toimub projekti "Inimõigusi austavad koolid" sissejuhatav koosolek Eesti Inimõiguste Instituudi projektijuhi Elizabeth Kasa-Mälksoo juhtimisel. TÕG on üks 12st projekti osalema valitud koolist Eestis. TÕG projektirühma kuuluvad õpetajad Hilje Saag (koordinaator), Lilian Kattel, Liina Antonis, Riho Kosenkranius, Jaanus Betlem ja Jaan Õispuu. Projekt kestab 2014. aasta juunini.

 

04.04.2014 Sulev Valdmaa loeng teemal "Inimõiguste olemusest ja võimalustest igapäevases koolielus". Loengul osalevad projektirühma liikmed, juhtkond ja õppetoolide juhid.

25.08.2014 projekti kokkuvõttev seminar.