EST
Kool Õppetöö Õppetöö korraldus Tugiteenused Koolielu

Kaitse end ja aita teist

„Kaitse end ja aita teist“ projekti juhtorganisatsiooniks on Päästeameti Põhja päästekeskus ja koostööpartnerid Eesti Punase Risti Tallinna Selts, PPA Põhja Prefektuur, Kaitseliit, Maanteeameti põhja regioon, Sisekaitseakadeemia, Tallinna Haridusamet, Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuamet, Harju Maavalitsus, Eesti Tervisedenduse Ühing, Eesti Haigekassa, Operation Lifesaver Estonia ja Põhja-Eesti Pommigrupp.

 

Koostöös partneritega koolitatakse õppeaasta jooksul (dets 2013 – apr 2014) Tallinna ja Harjumaa koolide 6. klasside õpilasi kolmes peamises valdkonnas:

  • tule-ja veeohutus (2 x 45 min)
  • liiklusohutus (2 x 45 min)
  • esmaabi (2 x 45 min)

 

Projekti raames toimub lisaks koolitustele:

  • KEAT teabepäev osalevate koolide õpetajatele (22. oktoober 2013)
  • Ohutuslaager koolitusprogrammi läbinud koolide esindusmeeskondadele (28. ja 29. mai 2014).