EST
Kool Õppetöö Õppetöö korraldus Tugiteenused Koolielu

Õpilased

I kooliaste

  

II kooliaste

   

III kooliaste

  

Gümnaasiumiaste

Klass   Õpilasi     Klass   Õpilasi      Klass   Õpilasi     Klass   Õpilasi
1.a
25
  4.a   23
  7.a
23
  10.a
43
1.b
24
  4.b   19
  7.b
23
  11.a
45
1.c
24
  4.c   21
  7.c
20
  12.a
38
2.a
24
  4.v
  5
  7.v

4
       
2.b
22
  5.a
  24
  8.a
22
       
2.c
19
  5.b   21
  8.b
23
     

 

2.v

2
  5.c

20
  8.c

24
       
3.a
27
  6.a
29
  8.d

24
       
3.b
27
  6.b

29
  8.i

1
       
3.c

20   6.c
25
  9.a
26

 

     

      6.i
  2
  9.b
  23
       

 

 

   
 
  9.v
  6
       

 

Viimati muudetud 31.08.2019