EST
Kool Õppetöö Õppetöö korraldus Tugiteenused Koolielu

Põhikool

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi 1.-9. klassis on traditsiooniline klassiõpe.

  

Alates 1. klassist saab täiendavalt õppida saksa või inglise keelt.

 

Inglise või saksa keele harus saab esimesel kooliaastal võõrkeelt 1 tund nädalas, järgmistel aastatel kasvab see tasapisi kuni 5 tunnini nädalas. Õppija saab põhikooli lõpuks kõnekeeleoskuse ning põhjalikud teadmised vastava keele grammatikast.

 

 

Üldõppes hakkab võõrkeele õppimine alates 3. klassist.

Kool on liitunud e-kooliga. See võimaldab Interneti ühenduse puhul lapsevanemal iga päev jälgida oma lapse õpinguid (puudumisi, hindeid, kodutöid jms).

Toeks ja abiks õpilastele on koolis: 


1. klassi õpilastele töötab pikapäevarühm.

Kõik põhikooli õpilased saavad tasuta süüa ja jahutatud koolipiima juua.

Koolis tegutseb mitmeid huviringe, millest osavõtt on tasuta.

 


Viimati muudetud: 26.10.2017