EST
Kool Õppetöö Õppetöö korraldus Tugiteenused Koolielu

Põhikooli ainekavad

Ajalugu 5. klass   Käsitöö ja kodundus 4. klass   Inglise keel 6. klass
  6. klass     5. klass   (B-võõrkeel) 7. klass
  7. klass     6. klass
    8. klass

8. klass     7. klass     9. klass
  9. klass     8. klass      
        9. klass   Saksa keel 1. klass
Bioloogia 7. klass         (A-võõrkeel) 2. klass
  8. klass   Loodusõpetus 1. klass     3. klass
  9. klass     2. klass     4. klass
        3. klass
    5. klass
Eesti keel 1. klass     4. klass     6. klass
  2. klass     5. klass     7. klass
  3. klass     6. klass     8. klass
  4. klass     7. klass     9. klass
  5. klass            
  6. klass   Matemaatika 1. klass   Saksa keel 6. klass
  7. klass     2. klass   (B-võõrkeel) 7. klass
  8. klass     3. klass     8. klass
  9. klass     4. klass     9. klass
        5. klass      
Kirjandus 5. klass     6. klass      
  6. klass     7. klass      
  7. klass     8. klass      
  8. klass     9. klass      
  9. klass            
      Muusika 1. klass      
Füüsika 8. klass     2. klass      
  9. klass     3. klass      
        4. klass      
Geograafia 7. klass     5. klass      
  8. klass     6. klass      
  9. klass     7. klass      
        8. klass      
Inimeseõpetus 2. klass     9. klass      
  3. klass            
  5. klass   Tehnoloogiaõpetus 4. klass      
  6. klass     5. klass      
  7. klass     6. klass      
  8. klass     7. klass      
        8. klass      
Keemia 8. klass
    9. klass      
  9. klass            
      Ühiskonnaõpetus 6. klass      
Kehaline kasvatus 1. klass     9. klass      
  2. klass            
  3. klass   Vene keel 6. klass      
  4. klass   (B-võõrkeel) 7. klass      
  5. klass     8. klass      
  6. klass     9. klass      
  7. klass            
  8. klass   Inglise keel
1. klass      
  9. klass   (A-võõrkeel) 2. klass      
        3. klass      
Kunst 1. klass     4. klass      
  2. klass     5. klass      
  3. klass     6. klass      
  4. klass     7. klass      
  5. klass     8. klass      
  6. klass     9. klass      
  7. klass            
  8. klass            
  9. klass            
           
Viimati muudetud: 20.01.2017