EST
Kool Õppetöö Õppetöö korraldus Tugiteenused Koolielu

Riikilik järelvalve

Haridusasutuse üle teostab riiklikku järelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Põhja piirkond (Tõnismägi 11, Tallinn)
Piret Hiisjärv, Piret.Hiisjarv@hm.ee;  mobiiltelefon 56876436; lauatelefon 735 4076.

 

 

Temaatilise riikliku järelvalve 09.-20.03.2012 teostamise õiend.

 

 

Tuleohtusalast järelevalvet teostab asutuses Päästeameti Põhja päästekeskus.

 

Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud Päästeameti kodulehel ja Riigi Teatajas.

 

Viimati muudetud: 29.09.2017