EST
Kool Õppetöö Õppetöö korraldus Tugiteenused Koolielu

Õppetöö saavutused

Pilt Saavutus

Õpioskuste võistluse Tallinna ülelinnaline voor

Kuupäev: 22. aprill 2014
Õpioskuste võistluse Tallinna ülelinnalisel voorul saavutas 5.a klassi võistkond 19.-20. koha. Võistkonna koosseis:  Janeli Välk, Mona Kapper, Andra Helena Luhaste, Karel Tummeltau,  Rasmus Hirvesoo.

Ajaloo olümpiaadi Tallinna piirkonnavooru tulemused

Kuupäev: 17. veebruar 2014

Ajaloo olümpiaadi Tallinna piirkonnavoorul saavutas 12.b klassi õpilane Joel Pihlak 33.-34. koha ja 12.b klassi õpilane Gettter Kukk 36.-37. koha.

Keemiaolümpiaadi Tallinna piirkonnavooru tulemused

Kuupäev: 08. veebruar 2014
Keemiaolümpiaadi Tallinna piirkonnavoorul saavutas 8.b klassi õpilane Kaspar Klettenberg 26. koha ja 8.b klassi õpilane Joonas Vain 42. koha.

Bioloogiaolümpiaadi Tallinna piirkonnavooru tulemused

Kuupäev: 01. veebruar 2014

Bioloogiaolümpiaadi Tallinna piirkonnavoorul saavutas 6.a klassi õpilane Helena Tischler 8.-9. koha, 6.c klassi õpilane Kairit Klaus 16.-17. koha, 6.b  klassi õpilane Edith Merila 24.-25. koha, 6.b klassi õpilane Kris-Sten Ibrus 26.-27. koha, 6.b klassi õpilane Helena Teearu 31.-32. koha, 9.b klassi õpilane Maris Kluge 19.-21. koha, 9.b klassi õpilane Kerly Piirsalu 36.-37. koha ja 12.a klassi õpilane Annika Kluge 21.-22. koha.

Matemaatikaolümpiaadi Tallinna piirkonnavooru tulemused

Kuupäev: 27. jaanuar 2014
Matemaatikaolümpiaadi Tallinna piirkonnavoorul saavutas 9.b klassi õpilane Maris Kluge 18.-22. koha ja 12.a  klassi õpilane Annika Kluge 9.-10. koha.

Ajaloo olümpiaadi koolivooru tulemused

Kuupäev: 24. jaanuar 2014

Ajaloo olümpiaadi koolivoorust said edasi Tallinna piirkonnavooru 12. klassi õpilased: Annika Kluge, Getter Kukk, Joel Pihlak ja Kaisa Reivart.

Emakeeleolümpiaadi Tallinna piirkonnavooru tulemused

Kuupäev: 21. jaanuar 2014
Emakeeleolümpiaadi Tallinna piirkonnavoorul saavutas 8.b klassi õpilane Kaspar Klettenberg 6. koha, Kristjan Kallikivi 51. koha, 9.b klassi õpilane Maris Kluge 24. koha ja 9.c klassi õpilane Katriin Vinogradov 31. koha.

Keemiolümpiaadi koolivooru tulemused

Kuupäev: 15. jaanuar 2014

Keemiaolümpiaadi koolivoorust said edasi Tallinna piirkonnavooru 8.b klassi õpilased Kaspar Klettenberg ja Joonas Vain.

Matemaatikaolümpiaadi koolivooru tulemused

Kuupäev: 17. detsember 2013

Matemaatikaolümpiaadi koolivoorust said edasi Tallinna piirkonnavooru 9.b klassi õpilane Maris Kluge ja 12.a klassi õpilane Annika Kluge.